Kullasparris
Lokalt - Småskaligt - Ekologiskt

OM OSS

– en liten bit mark och stora ambitioner

Åsa och Johan Sjöblom letade länge efter ett ställe i Kullabygden för att starta en ekologisk sparrisodling. När så ett för ändamålet perfekt område med mark blev tillgängligt i Hässlebo – symboliskt nog precis där Kullabergs första stenblock börjar skjuta upp ur marken – var det ingen av dem som tvekade. Marken införskaffades och Kullasparris blev till.

Andra generationens sparrisodlare.
Projektet Kullasparris är inte första gången Åsa och Johan kommer i kontakt med lantbruk och odling. Åsa är utbildad hortonom och Johan utexaminerades som lantmästare från Alnarp 1997. Parallellt med Kullasparris arbetar han som lantbrukskonsult inom rådgivning och utbildning till lantbruksföretagare i det egna företaget Lönsamt Lantbruk. Drömmen om en egen gård väcktes tidigt då Johans föräldrar driver sparrisodling på Gotland sedan 1985.

En verksamhet som kommer att utvecklas stegvis.
Tanken med Kullasparris är att över tiden utveckla en verksamhet som förutom odling och försäljning av sparris även ska kunna erbjuda möjligheter för mat- och odlingsintresserade att få vara med om att odla, skörda och lära sig mer om sparris och andra ekologiska frilandsgrönsaker. Satsningen har dock utvecklats stegvis och efter att de första sparrisplantorna sattes 2011 – uppfördes ett hus för sparrishantering, boende och matupplevelser under 2012. Ambitionen är att dels sälja direkt till slutkund i närområdet utan mellanled, och dels i samarbete med gårdsbutiker, krogar och livsmedelsaffärer i trakten.

Brytskördad, ekologisk och KRAV-märkt.
All Kullasparris är brytskördad vilket innebär att den knäcks av precis där den övergår från att vara fibrig till att vara mjäll och fin. Därför skall inte den nedre delen brytas av vid tillagning utan endast putsas någon millimeter.
Odlingen är ekologisk och KRAV-certifierad. Det innebär bl.a. att inga växtskyddsmedel används och särskilda krav finns gällande gödselanvändning. KRAV-certifieringen tar två år eftersom mark som tidigare inte varit KRAV-ansluten måste odlas under en viss tid enligt reglerna för ekologisk produktion. Från och med skörden 2013 är Kullasparris godkänd för Krav-certifiering.